X Stäng
 
 
Hur går desinfektionen av filmerna till?
 
 
Se filmen nedan:
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilket desinfektionsmedel använder vi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hör gärna av er om ni har några funderingar
 
 
 
 
 
Stäng och återgå